top of page

Salgsbetingelser

Hos House of Good People ønsker vi å gi kundene våre en god handleopplevelse. Det er derfor vi mener at våre retningslinjer for netthandel bør være rettferdige, klare og transparente.

Nedenfor finner du en liste over alle retningslinjene våre. Kjøpet av våre produkter er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett.


Hvis du ikke finner informasjonen du leter etter - ikke nøl med å kontakte oss i dag!

Partene

Selger er House of Good People AS, Jacob Fayes vei 4, 0287 Oslo, helen@houseofgoodpeople.com, NO 824 462 372 MVA, og betegnes i det følgende som selger/selgeren. 


Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

2

Priser og betaling

Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift på 25% dersom ikke annet er oppgitt. Det totale beløpet for bestillingen kommer frem før betaling, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet (inkl. frakt etc.). Kunden er selv ansvarlig for å legge inn evt. rabattkoder. 

 

Du kan enkelt velge mellom 3 betalingsløsninger;

- Vipps 

- Betale med kort 

- Faktura (Klarna) 

3

Produktinformasjon

Alle varer er oppgitt i NOK, og selges i sin helhet. Totalkostnaden for handelen vil fremkomme i kassen før betaling og vil inkludere alle utgifter og fraktkostnader. Vi bruker de mest kjente betalingsløsningene. 

4

Frakt og levering

Våre varer sendes med Posten og Bring. Foreløpig leverer vi kun til Norge (unntatt Svalbard og Jan Mayen). 
Fraktkostnader i Norge: kr 150,- med Bring rett Hjem

Bestillinger kan hentes på vårt kontor i Jacob Fayes vei 4, 0287 Oslo etter avtale, uten ekstra kostnad. Tidspunkt for opphenting må avtales på e-post i forkant. 


E-post: helen@houseofgoodpeople.com 

5

Leveransevilkår

Vi sender ut varer 2 ganger i uken, fortrinnsvis mandager og torsdager dersom ikke annet er oppgitt. 

 

Ordre må være registrert innen kl. 09 på forsendelsesdager for å sikre at den blir levert til Posten/Bring samme dag.


Periodevis kan vi trenge et par virkedager ekstra for å håndtere ordrene.  
 

Bestillinger kan hentes på vårt kontor/nettbutikk etter avtale.  
 

Du vil motta sporingsnummer i en separat e-post.


Når pakken er sendt fra oss, tar det normalt 1-3 virkedager på å få pakken frem til midt-, sør-, vest- og østlandet.


Bor du langt nord må du beregne 3-4 virkedager. 
 

Dersom du ikke har mottatt varene dine innen 10 dager er det fint om du kontakter oss. 


Kjøperen er ansvarlig for at korrekt navn, adresse og mobilnummer blir oppgitt ved bestilling.

Uavhentede pakker blir sendt i retur til oss. House of Good People AS forbeholder seg retten til å fakturere kunden for kostnader for returfrakt på opp til kr 250,-. Kunden må betale ny frakt dersom varer skal bli sendt på nytt. Vi dekker ingen økonomiske tap kunden måtte ha i dette tilfellet. 
 

Bestiller du varer som vi er gått tom for og vi ikke kan skaffe dem i løpet av kort tid vil du få beskjed pr. telefon eller e-post. Ta kontakt, så skal vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg. 

6

Retur og angrerett

Retur og angrerett er i henhold til angrerettloven. Du har 14 dagers full returrett av ubrukte produkter fra datoen du mottar din bestilling.

Angrerettskjema sendes på e-post når din ordre sendes fra oss. Ved godkjent reklamasjon/hevelse av kjøpet vil oppgjør overføres til oppgitt kontonummer.  Leveringskostnader vil ikke betales tilbake ved retur.

Kjøper betaler returporto og er ansvarlig for at varene er tilstrekkelig pakket for å unngå skade i transport. Husk å merke retur med avsender og ordrenummer.  

Send oss eventuelt en e-post til helen@houseofgoodpeople.com

14-dagers fornøyd garanti! 

Kontakt oss dersom du ikke er fornøyd med varen,
så skal vi gjøre vårt beste for å finne en god løsning.   

7

Mangel ved vare 

Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Dersom du har mottatt feil vare, eller det er feil med varen sender vi deg nye produkter uten ekstra kostnad. Ta kontakt med oss på e-post snarest. 
 

Dersom det foreligger en mangel ved tingen, må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.
 

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år.
 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig. 

Retting eller omlevering 
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende vare. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

Prisavslag 
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen. 

8

Forsinkelse og manglende levering

Kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post). 

9

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. 

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

10

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. 

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. 

11

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

12

Kontaktinformasjon

Organisasjonsnummer: 824 462 372 
E-post: helen@houseofgoodpeople.com 
Postadresse: Jacob Fayes vei 4, 0287 Oslo 

Vi håper du blir fornøyd med varene! 

bottom of page